Dojmovi

Odgovoran za sadržaj

R+S solutions Holding AG
Flemingstraße 20-22
36041 Fulda
Németország

telefon: 0661-500 80 0
faks: 0661-500 80 111
Emajl: kontakt@rs-ag.net

Trgovački registar: HRB 1812
USt-Id-Nr.: DE 112 403 283

Uprava

Markus Röhner
Matthias Heck
Susanne Röhner
Armin Alt
Peter Süss

Ploča

Rainer Bauer
Carsten Röhrs
Dr. Ralf Kauermann

Nabava

Thorsten Hudel
Ulrich van Huet
Dirk Weismüller

 

Sadržaj online ponude

Autor ne preuzima nikakvo jamstvo za aktualnost, ispravnost, potpunost ili kvalitetu postavljenih informacija. Potraživanje odgovornosti protiv autora, koja se odnose na štete materijalnog  ili konceptualnog načina, a koje su uzrokovane upotrebom ili neupotrebom prikazanih informacija kao i upotrebom manjkavih ili nepotpunih informacija, su sasvim isključene ukoliko autor iste nije evidentno namjerno ili nemarno skrivio. Sve ponude su varijabilne i neobvezujuće. Autor izričito zadržava pravo izmjene, dopune, brisanja dijelova stranice ili potpune ponude bez posebne najave ili kratkotrajnu ili trajnu promjenu objave .

Preporuke i poveznice

Prilikom izravnih i neizravnih preporuka na strane mrežne stranice (,,hyperlinks“), koje leže van područja autorske odgovornosti, obveza jamstva stupa na snagu isključivo samo u slučaju u kojem bi autor bio u mogućnosti ukloniti nedopuštene sadržaje ukoliko bi on imao saznanja o sadržajima i ukoliko bi tehnički bio u mogućnosti. Autor se ovim izričito izjašnjava, da do vremenskog roka postavljanja poveznice  nema biti vidljivih ilegalnih sadržaja na povezne stranice. Na aktualno i buduće uređenje, sadržaje ili podrijetlo poveznih ili umreženih stranica autor nema utjecaja. Zbog toga se on ovime izričito distancira od svih sadržaja poveznih ili umreženih stranica, koje se mijenjaju nakon postavljanja poveznice. Ova izjava vrijedi za sve, unutar vlastite Internet ponude, postavljene poveznice i preporuke, kao i strane unose u knjige gostiju, forume s diskusijama, imenike, listae mail-ova i sve druge oblike podatkovnih banaka, koje je postavio autor, a čijem je sadržaju moguć vanjski pismeni pristup. Za ilegalne, manjkave ili nepotpune sadržaje a posebice za štete, koje su nastale upotrebom ili neupotrebom tako predstavljenih informacija, jamči jedino sam davatelj usluga stranice,  na koju se upućuje, a ne onaj koji preko poveznica upućuje na pojedine objave.

Pravo podrijetla i logotipa

Autor nastoji paziti u svim publikacijama na prava podrijetla upotrjebljenih grafika, tonskih dokumenata, video isječaka i tekstova, nastoji rabiti svoje grafike, tonske dokumente i video isječke i tekstove koje je on postavio ili pribjeći grafikama, tonskim dokumentima, video isječcima i tekstovima s izuzećem naknada autorskog prava. Svi, unutar Internet ponude imenovane i preko Trećeg zaštićene, znakovi robe i logotipa, neograničeno podliježu uvjetima svakog važećeg prava na znak i prava posjedovanja svakog unesenog vlasnika. Samo na osnovu imenovanja ne može se izvući zaključak, da logotipi nisu zaštićeni pravima Trećeg! Autorsko pravo objavljenih, od autora postavljenih objekata, ostaje samo kod autora stranica. Umnožavanje ili upotreba takvih grafika, tonskih dokumenata, video isječaka i tekstova u drugim elektronskim ili tiskanim publikacijama bez izričitog pristanka  autora nije dozvoljeno.

Zaštita podataka

Ukoliko unutar Internet ponude postoji mogućnost unosa osobnih ili poslovnih podataka (E-mail adrese, imena, adresa), tako slijedi otkrivanje ovih podataka od strane korisnika na izričito dobrovoljnoj bazi. Korištenje i naknada svih ponuđenih usluga  je -  ukoliko je moguća i razumna – također bez navoda takvih podataka kao i informacija danih anonimno ili pod pseudonimom. Upotreba objavljenih podataka u okviru impresuma ili usporedivih podataka, kao što su poštanske adrese, brojevi telefona ili faksa kao i E-mail adresa preko Trećeg do slanja informacija koja nije izričito  zatražena, nije moguća. Pravni koraci protiv pošiljatelja takozvanih Spam-mail-ova kod povreda ove zabrane se izričito poduzimaju.
Ova Izjava o zaštiti podataka služi opisu, kojim R+S Solutions Holding d.d. raspolaže u okviru stečenih osobnih podataka na ovoj Internet stranici www.rs-ag-net i jamči usklađenost zakonskih propisa o zaštiti podataka, posebice pravila zakona o zaštiti podataka te zakona o televizijskim medijima.

Sukladno §3 članka 1 Zakona o zaštiti podataka osobni podaci su pojedinačni podaci o osobnim ili činjeničnim odnosima određenih ili odredivih privatnih osoba. Obuhvaćene su time sve informacije o svakoj referentnoj osobi u ovom predmetu, kao što su ime ili kontakt podaci. Ova Izjava o zaštiti podataka Vas informira o načinu, opsegu i svrsi izvještaja i upotrebe Vaših osobnih podataka. Dalekosežniji osobni podaci na ovoj Internet stranici će se prikupiti, samo kad nam iste dobrovoljno date na raspolaganje, kao na primjer u okviru takozvanih projektnih portala, dakle u okviru Vaših izravnih upita. Mi rabimo te podatke samo radi odgovora na Vaše upita kao i radi razvoja ugovora sklopljenih s Vama a i za tehničku administraciju. Prijenos podataka na neovlaštenog Trećeg se može dogoditi samo uz Vaše odobrenje. Vaš pristanak slijedi u okviru, od Vas dobrovoljno danih podataka,  smanjenja kvačica u zato predviđenim informacijskim kućicama. Nakon toga se Vaši osobni podaci nikad ne prenose dalje. Imate pravo na obavijest, kao i pravo na korekciju, zaključavanje i brisanje pohranjenih podataka. U svako vrijeme možete utjecati na Vaše osobne podatke koje smo pohranili. Nadalje, u svako vrijeme imate pravo zahtijevati informaciju o stanju Vaših pohranjenih osobnih podataka pod E-mail adresom kontakt@rs-ag.net . Ukoliko je došlo do brisanja čuvanih zakonskih ili ugovornih evidencija, podaci se zaključaju. Vaše povjerenje nam je važno. Zbog toga Vam želimo biti na raspolaganju za razgovor i odgovor u vezi obrade Vaših osobnih podataka. Ukoliko imate pitanja na koja Vam ova Izjava o Zaštiti podataka nije mogla dati odgovor ili ukoliko želite detaljnije informacije, obratite se nam se u svako vrijeme na kontakt@rs-ag.net.

Valjanost ove izjave o izricanju odgovornosti

Ukoliko dijelovi pojedinačnih formulacija ovog teksta važećih pravnih okvira nisu, nisu više ili nisu u potpunosti odgovarajući, preostali dijelovi dokumenta Vašeg sadržaja i valjanosti ostaju netaknuti.

Zaštita podataka praćenja prikaza stranice

Ova mrežna stranica rabi Google Analytics, mrežnu uslugu analize Google Inc. Google Analytics rabi ,,Kolačiće“, tekstne podatke, koje se pohranjuju na Vašem kompjuteru a omogućavaju analizu korištenja mrežne stranice.  Informacije stečene kolačićima putem Vaše upotrebe ove mrežne stranice (uključujući Vašu IP-adresu) se prenose preko Google Inc. servera u SAD, gdje se i pohranjuju. Google će koristiti te informacije da bi ocijenio upotrebu Vaše mrežne stranice, da bi sastavio izvješća o aktivnostima mrežne stranice za operatore istih te da bi dalje se mrežne stranice i Internetom povezane usluge mogle i dalje koristiti. Google će, također, ove informacije, ako je potrebno, prenijeti na Trećega, ukoliko je to zakonski propisano ili ukoliko Treći obrađuje ove podatke na zahtjev Google-a. U svakom slučaju, Google neće dovesti u vezu Vašu IP-adresu s ostalim podacima. Instalaciju kolačića možete spriječiti instalacijom odgovarajućeg softvera na Vašem pretraživaču. Upotrebom ove mrežne stranice izjašnjavate da ste  sporazumni sa obradom podataka prispjelih o Vama preko Google-a na prethodno opisan način, put te svrhu.