Kontakt

R+S grupacija u Njemačkoj ima mnogo ispostava te je tako kompletan ponuđač komfora i sigurnosti. Ukupno je 28 lokacija u Njemačkoj i jedna ispostava u SAD-u. Jamčimo vam kvalitetom i sigurnošću.

Naša centrala nalazi se u središtu Njemačke:

R+S Group AG
Flemingstraße 20-22
36041 Fulda
DEUTSCHLAND

Vaš kontakt u Njemačkoj:
Goran Delic

Telefon: +49 (0) 661 500 80 801, Mobil: +49 (0) 151 68 92 01 60

E-Mail: Goran.Delic@rs-group.de

 

Mirella Görnert-Pavlovic

Telefon: +49 (0) 661 500 80 695

E-Mail: Mirella.Goernert-Pavlovic@rs-group.de

 

Vaš kontakt u Hrvatskoj:

R+S Group d.o.o.
Vinogradska 2c
35000 Slavonski Brod

E-Mail: jobs.hr@rs-group.de