R+S integracijski program

Od uvoda u vašoj zemlji do početka rada u Njemačkoj

Pomoću integracijskog programa u dvije faze, R+S Vas priprema za život i rad u Njemačkoj. U prvoj fazi osigurava učenje njemačkog jezika u Vašoj zemlji.

Druga faza počinje direktno u našoj operativnoj R+S jedinici u Njemačkoj, održava se daljnje školovanje i proširivanje znanja njemačkog jezika te upoznaju vrijednosti njemačke kulture. Održavaju se i dodatni tehnčki seminari unutar samog poduzeća. R+S organizira prijelaz u Njemačku te pomaže u ishođenju sve potrebne dokumentacije.

Ako već postoji predznanje njemačkog jezika, moguć je direktan ulazak prema drugoj fazi integracijskog programa.

Odmah nakon dolaska na njemačko radno tržište podržavamo Vas:

  • u pomoći pri traženju stana
  • prilikom odlazaka u sve državne ustanove, kod prijave boravka, zahtjeva za telefonsku liniju pa sve do ishođenja EU-vozačke dozvole koji morate posjedovati najkasnije nakon 6mj.boravka u inozemstvu